Podmínky ochrany osobních údajů

 

1. Obecná ustanovení

1.1 Prodávající Michal Prokop, Pokorného 866/19, 198 00  Praha 9, IČ: 70751358, DIČ: CZ8104010464 je správcem osobních údajů zákazníka podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.2 Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.3 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku zboží potvrzuje zákazník, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

2. Shromažďování údajů

2.1 Správce může shromažďovat následující osobní údaje uživatelů z webové stránky www.directorshop.cz prostřednictvím příslušných formulářů: jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo v souladu s obecně závaznými normami, nebo číslo účtu (poskytnuté zákazníkem v případě vrácení zboží), když uživatel navštíví webovou stánku, vytvoří objednávku online, kontaktuje správce, nebo se zúčastní promo akcí či pořádaných průzkumů.

2.2 Správce také shromažďuje veškeré informace související s chováním uživatele na webových stránkách www.directorshop.cz a interakcemi se správcem.

2.3 Všechny osobní údaje, které správce shromažďuje, jsou získány od uživatele, kromě kontaktních údajů, které mohou být poskytnuty přáteli, nebo rodinnými příslušníky:

- za účelem zaslání dárkového poukazu nebo jiného dárku.
- za účelem sdílení oblíbených položek uložených na webových stránkách

3. Účel shromažďování osobních údajů

3.1 Osobní údaje uživatele budou zpracovány za těmito účely:

- Správa a zpracování nákupu online. Používáme osobní údaje zákazníka ke zpracování a doručení objednávky, zasílání oznámení o stavu jeho objednávky e-mailem a/nebo prostřednictvím SMS.

- Spravování a zasílání informací o exkluzivních promo akcích, posledních novinkách a personalizovaných informacích přizpůsobených profilu, zájmům a potřebám zákazníka e-mailem, prostřednictvím SMS, nebo poštou. Zasílání těchto informací znamená používání osobních údajů, seznamu nákupů, pokud se uplatňuje, a také informací o procházení na webových stránkách za účelem vyhodnocení určitých aspektů souvisejících s osobními preferencemi, a to s cílem nabídnout zákazníkovi obchodní sdělení přizpůsobená jeho profilu.

- Ve sděleních budou obsah, produkty a služby přizpůsobeny zájmům zákazníka.

- Na uplatnění práv v rámci konzultace a reklamace.

- Spravování a vytváření dokladů akreditujících prodej: digitální stvrzenka, proforma faktura nebo faktura-daňový doklad.

- Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

4. Doba uchovávání osobních údajů

4.1 Správce uchovává osobní údaje pouze po dobu přiměřeně nutnou, s přihlédnutím k potřebám reagovat na vzniklé problémy a jejich řešení, provádění vylepšení, aktivaci služeb a plnění požadavků v souvisejících právních předpisech. To znamená, že může uchovávat osobní údaje po dobu přiměřeně nutnou, a to i poté, co zákazník přestane používat služby, nebo poté, co přestane používat webové stránky. Po uplynutí této doby budou osobní údaje v systému zablokovány.  

4.2 Správce ukládá osobní údaje zákazníka po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a zákazníkem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

4.3 Při poptávce je účelem zpracování osobních údajů je vyřízení poptávky uživatele. Správce ukládá osobní údaje uživatele po dobu 90 dnů.

5. Oprávnění ke zpracování osobních údajů

5.1 Správce má následující oprávněné zájmy dané ze zákona pro zpracování osobních údajů:

- Uzavření smlouvy. Právním základem pro shromažďování a zpracování osobních údajů zákazníka je uzavření kupní smlouvy. Za tímto účelem je zákazník povinen poskytnout údaje potřebné k jejímu uzavření. Pokud tyto údaje neposkytne, nebude možné nákup provést.

- Vyřízení poptávky. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení poptávky kupujícího

- Právní povinnosti. Spravování a vystavování prodejní faktury se zakládá na zákonné povinnosti správce ve vztahu k zákazníkům.

5.2 Souhlas. S ohledem na následující účely je právním základem pro zpracování osobních údajů zákazníka jeho souhlas. Pokud byl poskytnut:

- Spravování zasílání informací o exkluzivních promo akcích, posledních novinkách a personalizovaných informací přizpůsobených profilu zákazníka.

- Odvolání souhlasu ke zpracování ze strany zákazníka neovlivní průběh kupní smlouvy uzavřené mezi ním a správcem.

5.3 Oprávněné zájmy

Ve vztahu k těmto účelům jsou právním základem pro zpracování osobních údajů uživatele oprávněné zájmy správce:

- Vytváření profilů na základě chování uživatele na webových stránkách.

- Vytváření profilů za účelem zasílání informací o exkluzivních promo akcích, posledních novinkách a personalizovaných informací uživatele.

- Zasílání průzkumů o spokojenosti se zakoupenými produkty nebo využitými službami zákazníky správce za účelem vyžádání názoru s cílem následného vylepšení.

- Možnost zaručit, aby webové stránky byly bezpečné, a pomoci zjistit potřeby, očekávání a úroveň spokojenosti uživatelů, aby správce mohl vylepšovat služby, produkty a značku. Všechna tato opatření jsou prováděna s cílem zvýšit úroveň spokojenosti zákazníků.  

6. Poskytování osobních údajů

6.1 Osobní údaje uživatele mohou být předány/ poskytnuty těmto subjektům:

- Veřejné správě a veřejným organizacím, pokud to vyžadují předpisy daňové, pracovní, o sociálním zabezpečení nebo jakékoli jiné související.

- Společnostem odpovědným za zpracování údajů (poskytovatel webhostingu, softwaru, atd.) a dodavatelům, kteří správci poskytují služby (kurýrní společnosti, atd.).

6.2 Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovišti prodávajícího, nebo jeho subdodavatelů a to na území Evropské unie.

6.3 Třetí strany, s nimiž budou sdíleny určité údaje osobního charakteru, akreditovat a přijmout technická a organizační opatření vhodná k jejich správné ochraně.

6.4 Správce v žádném případě neprodává údaje zákazníků třetím stranám.

7. Používání cookies

7.1 Správce sám nebo s využitím pronajatých služeb měření poskytovaných třetími osobami, může používat cookies, když uživatel prochází web. Cookies jsou soubory zasílané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru za účelem registrovat aktivitu uživatele během prohlížení.

7. 2 Během používání cookies může server, na kterém je uložena web, rozpoznat webový prohlížeč používaný uživatelem za účelem zjednodušení prohlížení, k měření publika a parametrů návštěvnosti.

7.3 Cookies používané webovou stránkou jsou propojené pouze s anonymními uživateli a jejich počítačem a samy o sobě neposkytují osobní údaje o uživatelích.

7.4 Některé cookies jsou používané třetími stranami (např. Googlem) s cílem poskytnout správci data o efektivnosti promo akcí. Cookies však nikdy neshromažďují osobní údaje, na základě který by bylo možné identifikovat specifického uživatele.

7.5 Cookies používané na webu jsou vždy dočasného typu a jejich jediným cílem je zefektivnit přenos. Žádné z cookies používaných na webu se nebudou používat po dobu delší 2 let.

7.6 Uživatelé mají možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby je upozorňoval na přijímání cookies a zablokoval jejich instalaci do počítače. Je možné, že když uživatel odstraní cookies nebo je deaktivuje, nebude mít přístup k určitým funkcím webu.

7.7 K používání webu není nutné, aby uživatelé povolili instalaci cookies.

7.8 Správce používá následující druhy cookies:

- Funkční cookies. Tyto cookies umožňují uživateli procházet web. .

- Analytické cookies. K měření počtu návštěvníků stránek používáme cookies Google Analytics. Tyto cookies umožňují měřit a analyzovat způsob, jakým uživatelé procházejí web. Díky této informaci může správce zlepšovat služby nabízené uživatelům webu a jejich zkušenost z nakupování. Více informací naleznete na stránce ochrany osobních údajů Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

- Cílené cookies. Když uživatel prochází nebo nakupuje prostřednictvím webu, webová stránka si zapamatuje jeho preference (například, jeho lokalizaci nebo preferovaný jazyk). Díky těmto cookies je možné nabídnout uživatelům jednodušší, snadnější a personálnější používání.

8. Odkazy na jiné webové stránky používání IP adres

8.1 Web může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které mohou mít politiku ochrany osobních údajů odlišnou. V tomto ohledu správce neodpovídá za obsah a praktiky odkazovaných stránek.

8.2 Servery webu mohou automaticky detekovat IP adresu a název domény, které uživatel používá. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači, když se počítač připojí na Internet. Tato informace umožňuje pozdější zpracování dat za účelem získání statistických měření, která informují o počtu návštěv na webu, pořadí návštěv, přístupovém bodu atd.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Webové stránky využívají bezpečnostní technologie zabezpečení informací, jakou jsou brány firewalls, postupy kontroly přístupu a kryptografické mechanismy, a to s cílem zabránit neoprávněnému přístupu k údajům a zaručit jejich důvěrnost. K dosažení těchto cílů uživatel souhlasí s tím, aby správce získal údaje pro účely odpovídající autentizaci ovládacích prvků přístupu. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika.

9.2 Správce přijal veškerá nezbytná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti a integrity osobních údajů, které zpracovává, a také k zabránění ztrátě, změnám a/nebo přístupu neoprávněným třetím stranám.

9.3 Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů zákazníka, tj. pro výkon veškerých činností potřebných k plnění kupní smlouvy.

10. Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů

10.1 Uživatel má následující práva, která může uplatnit na e-mailové adrese directorshop@email.cz:

- Uživatel má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

- Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

- Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit.

10,2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

10.3 Zájemce o zboží prodávajícího vyplněním kontaktního formuláře a vyjádřením souhlasu:

- souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany prodávajícího, ne však častěji, než 1x týdně, a zároveň

- prohlašuje, že zasílání takových informací nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť kupující se zasíláním informací dle bodu 1.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

- souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na directorshop@email.cz.

11. Používání webové stránky

11. 1 Uživatel se zavazuje používat vhodným způsobem obsah webu, je povinen poskytnout pravdivé a přesné informace požadované v objednávkovém a poptávkovém formuláři. Nezpůsobovat škody na fyzických a logických systémech webu, nebo zadávat či šířit počítačové viry v síti nebo jakékoli jiné fyzické či logické systémy, které by mohly způsobit výše uvedené škody. Nepoužívat obsah webových stránek a jejich informace k zasílání reklamy nebo zasílání zpráv s jakýmkoli komerčním cílem nebo shromažďovat či ukládat osobní údaje třetích osob.

11.2 Správce si vyhrazuje právo provádět neohlášené změny na webu, které považuje za vhodné. Může změnit, zrušit nebo přidat jak obsah a služby, které se poskytují prostřednictvím webu, tak způsob, jakým se tyto prezentují nebo jsou umístěny na webu.

12. Duševní vlastnictví

12.1 Všechna práva duševního vlastnictví webu a jeho obsahu, včetně obrázků, zvuku, audia, videí, designu, textů, grafů, log, ikon, kombinací barev, struktury, tlačítek, softwaru, obchodních názvů, děl, ilustrací, průmyslových fotografií nebo kreseb a jakýchkoli dalších symbolů pro průmyslové nebo komerční využití jsou vlastnictvím správce a podléhají autorským právům, nebo vlastnictvím třetích osob, které autorizovaly jejich začlenění na web.

12.2 Je zakázána jejich reprodukce, distribuce a zveřejnění, včetně zpřístupnění celého obsahu nebo části obsahu webu pro komerční účely, a to na jakémkoli nosiči nebo jakémkoli technickém prostředku bez předchozí autorizace správce.

12.3 Uživatel souhlasí s tím, že bude respektovat práva duševního vlastnictví, která jsou vlastnictvím správce. Uživatel může používat web a jeho obsah pro osobní a soukromé účely. Jakékoli jiné použití je zakázané a vyžaduje, aby uživatel získal předem výslovnou a písemnou autorizaci od správce. Uživatel nesmí odstraňovat, upravovat, obcházet nebo na jakémkoli zařízení manipulovat ochranu bezpečnostního systému nainstalovaného na webu.

13. Odpovědnost vyplývající z používání webových stránek

13.1 Správce neodpovídá za škody a újmy jakékoli povahy, které mohly být způsobeny chybami nebo opomenutími v obsahu, nedostupností portálu nebo přenosem viru, škodlivého softwaru v obsahu, a to navzdory tomu, že přijala nezbytná technologická opatření, aby se tomu zabránilo.

13.3 Z webových stránek zákazníka může dojít k přesměrování k obsahům webových stránek třetí strany. Vzhledem k tomu, že poskytovatel nemůže vždy kontrolovat obsah zadaný na jeho webovou stránku třetími stranami, nenese žádnou odpovědnost za tento obsah. Poskytovatel prohlašuje, že okamžitě odstraní jakýkoli obsah, který by mohl porušovat národní nebo mezinárodní zákony, morálku nebo veřejný pořádek a přistoupí k okamžitému odstranění odkazu na příslušnou webovou stránku a sporný obsah nahlásí příslušným úřadům.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajů.

14.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

14.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Správce je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi uživateli na jeho e-mailovou adresu.

14.4 Kontaktní údaje správce ve věcech týkajících se těchto podmínek: Michal Prokop, directorshop@email.cz.

14.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

V Praze dne 13.11.2020