Reklamace a vratka

Jak mám postupovat při reklamaci?

Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců ode dne převzetí produktu. Za vadu se nepovažuje změna vlastnosti produktu, která vznikla v důsledku opotřebení, nebo nesprávného používání. Veškeré informace o tom, jak postupovat při reklamaci, najdeš zde:

Vyplň tento Reklamační formulář DIRECTOR a společně s kopií daňového dokladu (faktury) jej vlož do zásilky s vráceným zbožím a odešli doporučeně na adresu Michal Prokop, Pokorného 866/19, 198 00  Praha 9.

Reklamované zboží pošli řádně zabalené, aby se při dopravě nepoškodilo. Neposílej zboží na dobírku, nebude převzato. Poštovné při reklamaci hradí zákazník.   

Nelze reklamovat vady zboží, které si sám způsobil, nebo o kterých si při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsem s tebou, jakožto prodávající a zákazník, dohodnul snížení ceny. Neodpovídám ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. 

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když tě o tom vyrozumím. Zákonná lhůta je 30 kalendářních dnů, ale snažím se záležitost maximálně urychlit. 

 

Mohu vrátit zboží a odstoupit od smlouvy?

Pokud ti zboží z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, můžeš ho vrátit a já ti vrátím peníze. Vyplň Formulář pro odstoupení od smlouvy DIRECTOR, přilož k němu kopii daňového dokladu (faktury) a společně se zbožím odešli doporučeně na adresu Michal Prokop, Pokorného 866/19, 198 00  Praha 9. 

Zboží pošli řádně zabalené, aby se při dopravě nepoškodilo. Neposílej zboží na dobírku, nebude převzato. Poštovné při vrácení zboží hradí zákazník. Vrácené zboží musí být čisté a nejevit známky opotřebení. Zboží můžeš vrátit do 14 dnů od převzetí zboží od dopravce.